Ansvar och riktlinjer

Ansvar 

Pernod Ricard har en lång tradition av att främja ansvarsfull försäljning och konsumtion av våra produkter. Som företag har vi också ett ansvar för hur vi agerar i förhållande till omvärlden och samhället vi lever i. Vi strävar efter att alltid agera på ett sätt som visar att vi förtjänar våra intressenters tillit och uppskattning, oavsett vem eller var de är. Genom flertalet initiativ, ofta i partnerskap med branschorganisationer, tillsynsmyndigheter samt våra samarbetspartners, är vi engagerade i att främja ansvarsfull konsumtion och motverka missbruk av alkohol.

Riktlinjer för användargenererat innehåll (”UGC”)

Vad gäller sociala media älskar vi självklart att höra från er alla. Men som en del av vårt engagemang för att främja ansvarsfull konsumtion förväntar vi oss att användargenererat innehåll (t.ex. kommentarer, foton eller videos) inte:

  • uppmuntrar till olagligt, oansvarigt eller överdrivet drickande
  • porträtterar hög alkoholhalt som en positiv egenskap
  • porträtterar abstinens eller måttfullhet på ett negativt sätt
  • visar berusade individer eller antyder att det är bra att dricka för mycket eller att vara berusad
  • skapas av, riktar sig till eller visar individer som är yngre än den lagliga åldern för att dricka alkohol (eller de som ser ut att vara yngre än den lagliga åldern för att dricka alkohol)
  • associerar alkoholkonsumtion med förbättrad fysisk eller sexuell prestation eller social framgång
  • inte uppmuntrar någon form av våldsamt, aggressivt eller asocialt beteende

Vi granskar allt innehåll och tar bort det som inte uppfyller kraven eller på annat sätt är olämpligt inom 72 timmar.