ANVÄNDARVILLKOR

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av Pernod Ricard Sweden AB. Det är ett svenskt bolag med org. nr. 556434-7077 och postadress S-117 97 Stockholm, Sverige (besöksadress: Marieviksgatan 19B, S-117 43, Stockholm).

Nyttjandet och åtkomsten av hemsidan är villkorad av att du accepterar dessa villkor. Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor. Ändringen träder i kraft när den publiceras online.

Åtkomst till hemsidan

Denna hemsida är inte avsedd för personer under 20 år.

Denna hemsida samt den information och data den innehåller ska inte användas för kommersiella, politiska eller marknadsföringsändamål eller för någon form av försäljning/spam.

Immateriella rättigheter

Hemsidan, domäner, varumärken samt allt innehåll på hemsidan (t.ex. logotyper, visuell media, texter, kommentarer, illustrationer, animationer, ljud etc.) som återges på hemsidan ägs av PRS, dess licenshållare eller dess samarbetspartners.  Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från PRS.

Länkar till andra hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor tillhörande tredje part. Detta ska ses som en tjänst till användaren. PRS har ingen kontroll över dessa länkade hemsidor och kan inte hållas ansvarig för deras innehåll. Det är därför ditt ansvar att noggrant läsa deras villkor eller integritetspolicyer.

Ansvar

Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. PRS kan när som helst avbryta eller begränsa tillgången till hela eller delar av hemsidan utan föregående kommunikation, radera eller tillfälligt ta ner hemsidan för underhåll. PRS kan inte hållas ansvarig för avbrott eller att användarens nyttjande av hemsidan eller någon av dess funktioner hindras. PRS kan heller inte hållas ansvarig för eventuella skador, direkta eller indirekta (inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, avtal, inkomster, data eller information) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor. Detta gäller även om PRS blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av svensk lag.

Kontakt

För information relaterad till hemsidan och dess användning, vänligen kontakta oss på: [email protected].