Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy beskriver hur Pernod Ricard Sweden AB (”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas alltid med största respekt för den personliga integriteten och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi är personuppgiftsansvarig när vi behandlar dina personuppgifter i de villkor som beskrivs i denna Integritetspolicy, vilket inkluderar alla personuppgifter som du tillhandahåller oss via denna hemsida eller via en annan hemsida som länkar dig till denna Integritetspolicy, till exempel för att driva en kampanj eller tävling (“hemsidan”).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och hur?

Med personuppgifter menas i denna Integritetspolicy varje upplysning som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som fysisk person.

Personuppgifter samlas enbart in för de ändamål som beskrivs i Punkt 3 nedan Du tillhandahåller dem till oss genom t.ex. formulär, hemsidans olika kontaktytor eller när du i använder funktioner eller tjänster som erbjuds via hemsidan och/eller sociala medier (”Digitala Media”). Beroende på syftet med insamlingen kommer typen och mängden av information att variera. Vi kan samla in och använda följande typer av personuppgifter:

 • kontaktinformation, inklusive e-mail och telefonnummer.
 • information för att kontrollera din identitet, t.ex. ditt födelsedatum
 • platsdata
 • information om personliga intressen, t.ex. om hushåll, livsstil, vanor och preferenser
 • information från konton du länkar till oss, t.ex. Facebook eller Instagram
 • information om hur du använder vår hemsida, nyhetsbrev och andra system
 • svar på undersökningar, tävlingar och kampanjer
 • din IP-adress och din mobil/surfplatta/enhets-ID
 • information som lämnats till oss för ditt deltagande på evenemang, inklusive vilka evenemang du deltar på samt i vissa fall, information om kost.

Dessa personuppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla digitala tjänster till dig. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi ber om kan det hindra oss från att tillhandahålla vissa tjänster.

För att förstå hur du använder vår hemsida använder vi vissa analysverktyg samt vissa tredjepartstjänster (“Användarinformation”). Användarinformation kan visa vilka sidor du besökt hos oss eller innan du besökte vår sida, tiden du besökte dem, vilket innehåll du tittade på, vilket språk informationen var samt även innehålla viss demografisk information, t.ex. kring ålder, kön och intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning kan vi också använda olika verktyg för att rikta vår annonsering via sociala medier. Då behandlas uppgifter om din identitet, kontaktuppgifter och sociala medier (dvs. profil, demografi, beteendedata och intressen).

2. Hur och vilka analysverktyg använder vi?

Vi samlar in information via cookies, IP-adresser och loggfiler.

 • Cookies är små textfiler som placeras på din enhet för olika syften och gör det möjligt för dig att effektivt navigera mellan olika hemsidor, spara preferenser och generellt förbättra din användarupplevelse. Vi använder cookies för att bättre förstå hur besökare använder vår Digitala Media och tjänsterna som erbjuds där, samt för att förbättra dess användning och funktioner. Förutsatt att du gett ditt samtycke använder vi cookies och liknande teknologier (“Cookies”) i vår Digitala Media. Du kan läsa mer om vilka Cookies vi använder och hur du kan blockera Cookies i vår Cookies Policy.
 • En IP-adress är ett nummer som används av datorer på nätet för att identifiera din dator varje gång du kopplar upp dig mot Internet. Vi använder IP-adresser för att bland annat (i) utföra problemsökningar, (ii) upprätthålla säkerheten på hemsidan, (iii) begränsa din tillgång till vår Digitala Media om det krävs enligt lag eller avtal, och, (iv) för att bättre förstå hur vår Digitala Media används.
 • Vi (eller en tredje part för vår räkning) samlar in information i form av loggfiler som registrerar aktivitet och statistik om användares internet- och hemsidevanor. Dessa uppgifter genereras anonymt och består bland annat av information om (i) vilken webbläsare och operativsystem en användare har, (ii) information om en användares session (så som vilken URL de kom från, datumet och tiden de besökte vår Digitala Media, samt vilka sidor på vår Digitala Media de besökte) och (iii) andra liknande data om navigation eller klickflöde på sidan. Vi använder även loggfiler för interna marknadsförings- och demografistudier så att vi kan förbättra och anpassa de tjänster vi tillhandahåller dig. Loggfiler används enbart internt och är inte möjliga att koppla till en specifik användare.

3. För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

Enligt gällande lagstiftning kan vi endast behandla dina personuppgifter om vi har ett legitimt skäl till det, t.ex.:

 • för att efterleva vissa rättsliga skyldigheter;
 • för att fullgöra ett avtal med dig eller att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås;
 • för vårt eller tredje parts legitima intresse; eller
 • när du har gett samtycke.

Den information som vi behandlar används endast för de syften och ändamål som beskrevs för dig vid den tidpunkt då den samlades in eller här i denna integritetspolicy. Dessa syften kan inkludera:

 • För fullgörandet av ett avtal: När du registrerar eller anmäler dig i vår Digitala Media (exempelvis mobilapp eller via sociala medier) används dina personuppgifter för att erbjuda eller tillhandahålla relevanta funktioner och tjänster som du registrerat dig för (så som att motta kommunikation, prenumeration på ett nyhetsbrev, skapa ett användarkonto, delta i tävlingar, bli inbjuden till event);
 • För att skicka administrativ kommunikation: (t.ex. bekräftelsemail vid registrering eller avregistrering från en specifik tjänst), samt för vissa funktioner relaterade till tjänsterna (t.ex. notiser om uppdateringar av vår Integritetspolicy, avslutande av prenumeration samt om ändringar i online-tjänster eller policys om support eller andra liknande ändringar);
 • För att skicka marknadsföring, förutsatt att du har samtyckt: Utöver de ändamål för vilka du skickade in dina personuppgifter kan du även (via formulär eller liknande) välja att dina personuppgifter får användas för en aktivitet eller tjänst utöver de du efterfrågar. Till exempel, om du anmäler dig till en tävling eller kampanj kan du få en inbjudan om att registrera dig till nyhetsbrev. Om du bestämmer dig för att motta dessa ytterligare tjänster kommer vi att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla dem till dig;
 • När du använder funktionen ”dela”: dina personuppgifter används för att skicka kommunikationen och sparas inte därefter av oss;
 • När du använder en QR-kod eller motsvarande funktion i våra produkter använder vi dina personuppgifter för att skicka dig mer information om den produkt du vill veta mer om;
 • När du blir inbjuden till ett event eller en provsmakning (”tasting”) använder vi dina personuppgifter för att förse dig och eventuella arrangörer med information;
 • För att kunna ta emot feedback, frågor eller kommentarer via vårt “Kontakta oss”-formulär och vårt “Speak Up” visselblåsningssystem: om du kontaktar oss via ett kontaktformulär används din information för att svara på din förfrågan eller kommentar;
 • För att visa riktade annonser om våra produkter och tjänster på de sociala medier du är registrerad på samt för att förstå hur vår annonsering fungerar. Om du inte motsätter dig användningen av dina personuppgifter för riktad annonsering kan vi komma att dela dina identifieringsuppgifter (hashade) till de sociala medier vars marknadsföringsverktyg vi använder (se avsnitt 5 nedan), det vill säga dina kontaktuppgifter och födelsedatum. Givet att vi får ditt samtycke kan vissa sociala medier också identifiera dig via cookies. Om din data delas på sociala medier, används den för att hitta dig bland andra användare, och (i) för att visa dig annonser om våra produkter och tjänster, och (ii) att identifiera, baserat på din profil (var du bor, ålder, kön, språk, intressen och beteende), andra som också kan vara intresserade av våra annonser. Vi får också rapporter om resultaten av våra kampanjer (klick- och konverteringsfrekvens, målgruppsprofil etc.) för att förbättra framtida kampanjer. För denna typ av behandling är vi gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med de sociala medierna. Vi samlar dock inte in eller får åtkomst till de personuppgifter som rör dig som innehas av de berörda sociala medierna och som är särskilt relaterade till din profil eller ditt beteende på sådana sociala medier. Denna typ av personuppgiftsbehandling är baserad på vårt legitima intresse av att erbjuda relevant innehåll på sociala medier, skräddarsytt för en specifik målgrupp.

Ibland är det vårt berättigade intresse. För det fall ditt samtycke behövs kommer vi, förutsatt att du har gett ditt samtycke, kombinera, uppdatera eller på annat sätt använda personuppgifterna insamlade via vår Digitala Media med data från utomstående register eller tredje parter. Exempelvis kan vi kombinera demografiska data eller enkätdata (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation, andra intressen o.s.v.) utan kopplingar till dina personuppgifter med personuppgifter insamlade från våra erbjudanden (så som vid kontoregistrering).

Dina personuppgifter lagras i vår globala konsumentdatabas, vilket gör det möjligt för oss att säkerställa att (i) dina personuppgifter förblir uppdaterade samt (ii) att dela dina personuppgifter inom Pernod Ricard-gruppen. För att undvika dubblering kan vi använda information om dina interaktioner med andra gruppbolag för att kontrollera dina personuppgifter och kompletterar dem med sådan ytterligare information du kan ha tillhandahållit.

I enlighet med tillämplig lagstiftning, kan detta ibland även innebära att vi kombinerar de personuppgifter som samlas in via våra digitala tjänster med anonymiserad data som vi får från tredje part. Till exempel kan vi kombinera rent demografisk information eller enkätinformation (t.ex. ålder, kön, hushållsinformation och andra intressen) som inte är kopplade till någon personlig information om dig med personuppgifter som samlats in under kontoregistrering.

Vi kan också använda dina personuppgifter, den kombinerade informationen som hänvisas till ovan och/eller demografisk information för interna marknadsförings-, segmenterings eller analysändamål. Detta hjälper oss att ständigt förbättra och anpassa de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

4. Vad händer om du inte vill tillhandahålla oss dina personuppgifter?

Om du väljer att inte lämna ut några personuppgifter när det efterfrågas kan det hända att du inte har möjlighet att delta i vissa aktiviteter, eller att tjänsten som vi kan tillhandahållerbegränsas. Om du t.ex. vägrar att uppge din email-adress kommer du inte få vårt nyhetsbrev. Du behöver dock inte tillhandahålla några personuppgifter för att enbart surfa eller för att lära dig mer om oss eller våra produkter. I vilket fall kommer vi alltid att informera dig om vilka personuppgifter som behövs för att du ska kunna använda dig av en tjänst.

5. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till och varför?

 • Inom Pernod Ricard-gruppen

Vi kan, för ändamålen beskrivna i Punkt 3, dela dina personuppgifter med dotterbolag eller andra bolag i vilka vårt moderbolag Pernod Ricard S.A. har kontroll genom antingen direkt eller indirekt ägande (tillsammans ”Pernod Ricard-gruppen”).

 • Med tredje parter

Vi kan även dela dina personuppgifter med tredje parter, men enbart vid följande omständigheter:

 • För marknadsföring om du gett ditt samtycke.
  • Vi kan använda leverantörer för funktionaliteten av vår Digitala Media och för att hjälpa oss administrera de olika funktioner, program eller kampanjer tillgängliga här. Varje sådan tredje part skall alltid tillhandahålla samma nivå av säkerhet för dina personuppgifter som vi och, när så krävs, vara bundna av ett avtal för att hålla dina personuppgifter säkra och för att behandla dessa endast på specifika instruktioner av oss;
  • När vi genomför en kampanj tillsammans med ett annat företag, en annan organisation eller annan tredje part; och, som en del av detta event, samlar in och behandlar personuppgifter med förbehåll för ditt samtycke när så krävs. Om dina personuppgifter samlas in av (eller är delad med) ett annat företag som en del i en sådan kampanj, så kommer vi meddela dig detta när dina personuppgifter samlas in.
  • Vi kan också lämna ut dina personuppgifter när detta krävs enligt lag eller, enligt vår bedömning, när sådant utlämnande är nödvändigt för att tillvarata vårt intresse i en rättsprocess eller för att tillvarata våra anställda eller allmänhetens säkerhet;
  • I händelse av en sammanslagning/fusion av oss och ett annat företag, eller i händelse av att vi säljer eller avyttrar hela eller delar av vår verksamhet så skulle förvärvaren ha tillgång till informationen som innehas av oss i den verksamheten vilket kan inkludera personuppgifter. På liknande sätt så kan personuppgifter överföras som en del i en omorganisation, insolvens eller liknande förfarande.
  • För riktad marknadsföring: vi kan dela dina personuppgifter med Facebook och Instagram för att visa riktade annonser om våra produkter och tjänster till dig och personer med en liknande profil som dig. I detta sammanhang agerar dessa sociala medier och Pernod Ricard som gemensamt personuppgiftsansvariga. Vi kan på begäran förse dig med en kopia av de personuppgiftsbehandlingsavtal som ingåtts med sådana sociala medier. För mer information om hur sådana sociala medier behandlar dina personuppgifter och om hur du utövar dina rättigheter i samband med detta, bör du läsa deras integritetspolicys.

6. Sänds dina personuppgifter till mottagare i andra länder och varför?

Vi verkar i en internationell miljö och dina personuppgifter kan komma att överföras till andra länder med andra nivåer av skydd för personuppgifter än Sverige. Dina personuppgifter kan också överföras mellan olika företag inom Pernod Ricard-gruppen som är baserade i olika länder. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten av personuppgifterna både vid överförandet och vid mottagandet genom att implementera de standardklausuler som har fastställts av Europeiska Kommissionen.

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att lagra personuppgifterna som du har gett oss tillgång till så länge ditt konto är aktivt, vi har ett avtal med dig eller efter behov för att tillhandahålla dig tjänster du har begärt, eller för att besvara frågor eller för att lösa problem eller tillhandahålla förbättrade och nya tjänster. Vi kan också komma att behöva lagra dina personuppgifter i enlighet med våra interna bevaringsrutiner som krävs för att följa våra rättsliga åtaganden, för att tillvarata vår rätt i händelse av en tvist och för att fullfölja ett avtal.

Vi kan således lagra dina personuppgifter efter att du har slutat använda våra tjänster eller vår Digitala Media i enlighet med gällande preskriptionstider.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera att dina personuppgifter insamlade från denna hemsida, inklusive känsliga personuppgifter behandlas med sekretess. Dessa åtgärder inkluderar bland annat: (i) att vi lagrar  dina personuppgifter i driftsmiljöer som endast är tillgänglig för auktoriserad personal och leverantörer; och, (ii) genom att vi verifierar  identiteten hos registrerade användare innan de får tillgång till de personuppgifterna vi behandlar. Vi har också rutiner på plats för att hantera eventuella dataskyddsincidenter. Vi kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om en misstänkt dataskyddsincident i de fall detta ska göras enligt lag.

9. Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig?

 • Om dina personuppgifter har behandlats på basis av ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke,
 • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, inklusive de kategorier av data som används i profilerings- eller beslutsprocessen,
 • Du kan begära rättning av dina personuppgifter om de felaktiga, ofullständiga eller daterade, inklusive de som finns i ditt konto (om tillämpligt),
 • Du kan begära att dina personuppgifter raderas om (i) dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för syftet med behandlingen, (ii) du har dragit tillbaka ditt samtycke till behandlingen och detta baseras enbart på sådant samtycke, (iii) du invänder mot behandlingen, (iv) behandlingen av personuppgifterna är olaglig, (v) personuppgifterna måste raderas för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera övriga bolag inom Pernod Ricard-gruppen om sådan radering.
 • Du kan begära en begränsning av behandlingen (i) i sådana fall där korrektheten av personuppgifterna bestrids så att vi kan kontrollera om dessa är korrekta, (ii) om du önskar begränsa dina personuppgifter istället för att radera dessa trots att behandlingen är olaglig, (iii) om du önskar att vi behåller dina personuppgifter för att du behöver dessa inom ramen för rättsliga anspråk, (iv) om du har invänt dig mot behandlingen men vi genomför kontroll av huruvida de har berättigade skäl för sådan behandling som kan åsidosätta dina egna rättigheter, (v) om behandlingen av data är baserad på legitima intressen.
 • Du kan begära dataportabilitet av dina personuppgifter som du lämnat till oss, i synnerhet om personuppgifterna behandlas på basis av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal,
 • Du har alltid valet att inte lämna några personuppgifter till oss. Om du väljer detta alternativ så kan det komma att begränsa de aktiviteter och funktioner som vi kan tillhandahålla dig.
 • Du har rätt att invända dig mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för marknadsföringsändamål baserat på profilering.
 • Du har också rätt att ge instruktioner om hur dina personuppgifter som behandlas enligt denna Integritetspolicy ska användas efter att du avlidit.

10. Hur behandlar vi barns personuppgifter?

Vår hemsida är inte avsedd för användning av omyndiga (”Minderåriga”), så vi samlar inte medvetet personuppgifter från Minderåriga. Om vi får kännedom om att en Minderårig har lämnat personuppgifter till oss kommer vi att radera sådana personuppgifter.

11. Hur kontaktar du oss eller den relevanta tillsynsmyndigheten?

Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer avseende denna Integritetspolicy eller avseende våra rutiner kring insamling, vänligen kontakta oss skriftligen genom att skriva till Pernod Ricard Sweden AB med postadress S-117 97 Stockholm eller via email till:

[email protected]

Du informeras om att du även kan lämna ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för det land där du befinner dig om du skulle vilja invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 12. Ändringar i vår Integritetspolicy

Vi kontrollerar regelbundet denna Integritetspolicy och vi kommer att publicera uppdateringar på den här hemsidan.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023